KHAI MẠC NGÀY HỘI SÁCH NĂM 2019

 

TIỄN BIỆT NHÀ VĂN, TIẾN SỸ CHU VĂN SƠN

 

NHÀ THƠ GIA DŨNG CỦA “BÀI CA TRƯỜNG SƠN” HÀO HÙNG CÁCH ĐÂY NỬA THẾ KỶ QUA ĐỜI

 

Nhà thơ Gia Dũng tên thật là Đỗ Gia Dũng, sinh ngày 15.8.1940 tại Thái Bình, thuộc thế hệ các nhà thơ trưởng thành trong chiến tranh chống Mỹ. Ông đã qua đời ngày 12.4.2019, thọ 80 tuổi, lễ viếng và an táng được tiến hành tại TP Tuyên Quang.

BỘ VH-TT-DL KIỂM ĐIỂM VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 33-NQ/TW TRONG 5 NĂM QUA

 

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VIẾT VĂN NGUYỄN DU CỦA HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM MỞ LỚP BỒI DƯỠNG VIẾT VĂN KHÓA XIII NĂM 2019

 

Thực hiện chỉ đạo của Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam năm 2018, Trung tâm Bồi dưỡng Viết văn Nguyễn Du của Hội Nhà văn Việt Nam mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Viết văn Khóa XIII.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ KÝ PHÊ DUYỆT QUI HOẠCH BÁO CHÍ

 

KỶ NIỆM 70 NĂM TRƯỜNG DẠY LÀM BÁO HUỲNH THÚC KHÁNG

 

NGÀY HỘI GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT NAM – LÀO – CAMPUCHIA NĂM 2019

 

CHÙA TRẤN QUỐC (HÀ NỘI) ĐƯỢC BẦU LÀ MỘT TRONG 10 NGÔI CHÙA ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI

 

NHÀ VĂN DƯƠNG DUY NGỮ TỪ TRẦN

 

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG-LỄ HỘI ĐỀN HÙNG KỶ HỢI 2019 PHẢI BẢO ĐẢM “5 KHÔNG”

 

NHÀ VĂN, NHÀ BÁO XUÂN CANG QUA ĐỜI

 

Nhà văn Xuân Cang, sinh năm 1932, quê Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đã qua đời ngày 19.3.2019, lễ viếng từ 7-9 giờ ngày 22.3 tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Nhà văn Xuân Cang tham gia cách mạng từ năm 1948 rồi vào bộ đội, sau làm Tổng biên tập báo Lao Động, Giám đốc NXB Lao Động, ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn khóa IV.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ TRẠI SÁNG TÁC NĂM 2019

 

LỜI CẢM ƠN CỦA HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

 

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VIẾT VĂN NGUYỄN DU CỦA HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM MỞ LỚP BỒI DƯỠNG VIẾT VĂN KHÓA XIII NĂM 2019

 

Thực hiện chỉ đạo của Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam năm 2019, Trung tâm Bồi dưỡng Viết văn Nguyễn Du của Hội Nhà văn Việt Nam mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Viết văn Khóa XIII.

“VIẾT VÀ ĐỌC” – BỘ SÁCH CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT CỦA GIỚI VĂN CHƯƠNG